Weer voor de mooie bijdrage van € 187,19 waarmee wij onze kosten voor de betaalrekening in ieder geval kunnen dekken!