Verantwoording
Cystic Fibrosis is een erfelijke ziekte. De meest dodelijke erfelijke ziekte in Nederland. Geld voor gedegen onderzoek is er niet genoeg, eigenlijk nooit genoeg. Terwijl dat uiteraard ontzettend belangrijk is. Middels diverse acties is er inmiddels landelijk al veel bereikt met geld dat met die acties is opgehaald en wat volledig besteed wordt aan gedegen onderzoek en wetenschappelijke begeleiding.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: Het promoten en ondersteunen van de strijd tegen Cystic Fibrosis en andere chronische gezondheidsproblemen. Zij tracht dit doel te bereiken door activiteiten te ontplooien dan wel te ondersteunen die het doel van de stichting ondersteunen en dat in de ruimste zin van het woord.

Klik op Beleidsplan STATCF 20200506