Opbrengst Skate4Air 2014

Skate4AIirvoorzitter Martijn Oudeman en Skate4Air-ambassadeur Jochem Uytdehaage overhandigden zondag 2 maart de Skate4Aircheque met het eindresultaat van € 283.668,- aan Jacquelien Noordhoek, directeur van de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting.

Wat gebeurt er met het ingezamelde geld?
De opbrengst van Skate4Air 2014 is bestemd voor de recent ontwikkelde techniek die met behulp van minidarmpjes (organoïden) het effect van nieuwe medicijnen bij de behandeling van mensen met CF kan voorspellen. Zo kan voor iedere CF-patiënt de optimale combinatie van geneesmiddelen worden geselecteerd en kan bovendien voorkomen worden, dat eindeloos dure geneesmiddelen moeten worden gebruikt zonder resultaat. In 2013 heeft Skate4Air het mogelijk gemaakt om bij de eerste CF-patiënten met deze techniek onderzoek te doen naar de werking van nieuwe medicijnen. De resultaten hiervan zijn positief. Met de opbrengst van Skate4Air in 2014 wordt het onderzoek uitgebreid naar een grotere groep kinderen én volwassenen.